Aan de slag

Voor welke uitdaging staat u als onderwijsinstelling, zorginstelling of corporatie? Bekijk onze meest voorkomende vraagstukken en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

(Deze leeg laten graag)
Huisvesting verduurzamen

Met verduurzaming van bestaande huisvesting aan de slag? Voer als eerste een conditiemeting uit volgens de BOEI-richtlijnen. Zo kunt u o.a. de huidige staat van de bouwkundige schil en de installaties in kaart brengen. Vanuit daar stellen we een verduurzamingsplan op, eventueel gekoppeld aan de MJOP. Zo kunt u stap voor stap naar nul-op-de-meter of naar de BENG-norm.

Toon meer

Energiekosten verlagen

Een schoolgebouw verbruikt veel energie. Om de energielasten te verlagen maken we een analyse van de energierekeningen van de afgelopen twee jaar. We voeren warmtescans uit, plaatsen slimme meters en een monitoringsysteem om het verbruik direct inzichtelijk te maken.We coachen het personeel en de gebruikers voor een betere bewustwording.

Toon meer

Beter overleg met gemeente

Advies over huisvesting vraagt om expertise. Met een gedegen advies kunt u inhoudelijk in gesprek met uw gemeente en andere belanghebbenden. Onze experts kunnen u daarin bijstaan, zowel in de rapportages als in fysieke ondersteuning bij overleggen.

Toon meer

Mijn MJOP op orde hebben

Het kan zijn dat u geen duidelijk overzicht heeft in het toekomstig onderhoud van uw huisvesting, omdat een meerjarenonderhoudsplan ontbreekt. OCS kan deze planning voor u opstellen of uw bestaande planning actualiseren. Daarbij werken we o.a. met kengetallen voor standaard cycli. Een goed MJOP zorgt voor een goede financiële onderbouwing van uw voorziening en geeft inzicht in toekomstige afschrijvingen richting uw accountant.

Toon meer

Zicht hebben op onderhoud

U wilt zicht hebben op al het onderhoud van uw huisvesting. Dat kunnen wij u bieden met onze OCS Planner. Daarin staat alle actuele data van de verschillende gebouwen. Wij kennen de onderhoudsmarkt goed en werken met bekende, lokale onderhoudsbedrijven. Bij de inzet van verschillende leveranciers houden we rekening met de wettelijke richtlijnen voor aanbesteding en inkoopregels. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Toon meer

Mijn onderhoud uitbesteden

Bent u liever met uw kernactiviteiten bezig dan met onderhoud? Wij kunnen u volledig ontzorgen, terwijl u zelf de regie houdt op de planning en het budget. Wij zijn integer en onafhankelijk. Er is dus geen gedwongen winkelnering met leveranciers. Wij sturen op kwaliteit en prijs en ontlasten het primaire onderwijsproces. Door onderhoud uit te besteden ontzorgt u uw organisatie en bespaart u op inzet van extra personeel. 

Lees hoe we dat bij SPOM doen

Nieuwbouwplan voorbereiden

Het opstellen van een Programma van Eisen is een belangrijke fase bij de voorbereiding van nieuwbouw. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Ook de selectie van een goede adviseur en projectleiding is belangrijk. In de voorbereiding beoordelen we o.a. de ontwerpen en de garanties. Ook starten we al met het opstellen van de gebruiksinstructies, zodat vanaf dag één de nieuwbouw goed gebruikt wordt.

Klachtenonderhoud geregeld hebben

Een lekkage bij de wastafel? Via onze OCS Planner maakt u simpel digitaal een melding. Daar kunt u de status van de afhandeling volgen. U kunt natuurlijk ook gewoon telefonisch bij ons meldingen maken. Door de klachten jaarlijks goed te analyseren en te verwerken in de MJOP, zorgen we voor een afname van het aantal klachten in de toekomst. Vanuit de Planner kunt u eenvoudig een managementrapportage opvragen.

Toon meer

Mijn contracten beter beheren

Hoe lang lopen mijn contracten? Wie zijn mijn leveranciers? Wij zorgen in ons systeem dat u een melding krijgt bij een naderend contracteinde met uw leveranciers. Wij houden de contractanten scherp door de klachtopvolging goed bij te houden. Daarbij hanteren we een gele en rode kaarten systeem. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de verschillende leveranciers. Zo garanderen we de beste kwaliteit.

Toon meer

OCS Planner

Bent u klant bij OCS? Via de OCS Planner heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer