INSPECTEREN

Inzage in de conditie van uw huisvesting

Als bestuurder bent u waarschijnlijk liever met onderwijs of zorg bezig dan met huisvesting. Dat begrijpen wij. Toch is het belangrijk dat u inzicht heeft in de conditie van uw huisvesting. Dan kunt u gericht sturen op groot- en kleinschalig onderhoud en betere plannen maken voor de toekomst.

Om u snel op weg te helpen is het belangrijk om een goede inventarisatie te doen. Wat is de conditie van de materialen en de installaties? Wat zijn de zichtbare gebreken? Wij inspecteren de gebouwen, inventariseren gebreken, voeren nulmetingen uit en voorzien u van rapportages en advies waar u de komende jaren mee vooruit kunt.

Actualiseren MJOP

De onderhoudsplannen die wij actualiseren zijn gebaseerd op 3-jaarlijkse nulmetingen. Ze voldoen aan de NEN 2767 voor conditiemetingen of andere op maat gesneden inspectiemethodes.

Opstellen MJOP

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bewaakt u de conditie van uw huisvesting. Ook houdt u grip op de financiën en de planning. OCS kan u helpen bij een nieuw meerjarenonderhoudsplan op maat of actualisatie van uw bestaande MJOP. We werken dak- en geveltekeningen, meetstaten, ruimtestaten en standaard planregels uit. Vanuit conditiemetingen bepalen we de scope van de planning.

Opstellen PJOP

Soms is het raadzaam om het onderhoud projectmatig aan te laten sluiten bij het gemeentelijk Integraal huisvestingsplan (IHP). Schoolbesturen en gemeenten leggen hierin hun gedeeld beleid op het scholenlandschap van de toekomst vast. Zaken die in een PJOP aan de orde komen zijn voorzieningen voor renovatie, levensduurverlenging huisvesting, project specifiek onderhoud en een goede aansluiting bij de plannen van de gebruiker.

Duurzaam MJOP

Een Duurzaam MJOP geeft naast noodzakelijk onderhoud ook inzage in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld het toepassen van spouwmuurisolatie of het aanbrengen van HR++ glas in combinatie met onderhoud aan schilderwerk. Daarbij kijken we naar de Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML).

Energiescan (Energy Challenges)

Door middel van Energy Challenges dagen we basisschoolkinderen uit om aan de hand van gedrag bewust met energie om te gaan. De techniek wordt in begrijpelijke taal uitgelegd, waarna de kinderen zelf aan de slag gaan met oplossingen. OCS staat aan de basis van Energy Challenges in Nederland. Zo’n 10 scholen in Nederland doen mee. Wij maken opnames met warmtescans van de gevels, daken en installaties. Voor kinderen wordt zo visueel inzichtelijk wat de energieproblemen zijn. Lees het verhaal van de Energy Challenges in Zetten.

Heeft u een concreet gebouw dat een inspectie of een nulmeting nodig heeft? Bent u benieuwd waar OCS u bij kan adviseren? Neem gerust contact op met één van onze experts. Lees hier alvast hoe u aan de slag kunt met een aantal veelvoorkomende vraagstukken.

PrimaBeheer

Bent u klant bij OCS? Via PrimaBeheer heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer