ADVISEREN

De opgave begrijpelijk maken

Als bestuurder heeft u waarschijnlijk te maken met complexe huisvestingsvraagstukken. Moeten we gaan verduurzamen of renoveren? Wat willen we op lange termijn met onze huisvesting doen en is het beheer en onderhoud wel op orde? Het zijn zaken die om expertise vragen. OCS heeft jarenlange ervaring als huisvestingsadviseur. Met een gedegen advies kunnen wij u helpen om de complexe opgave begrijpelijk te maken.

We adviseren niet alleen over complexe vraagstukken. Ook bij het verduurzamen op korte termijn, subsidietrajecten, nulmetingen voor beheer en onderhoud, DMJOP’s en coördinatie van onderhoud is OCS een betrouwbare partner. Door vroeg aan te schuiven zorgen we dat de visie van uw organisatie past bij de huisvesting die u nu en in de toekomst nodig heeft. Onze plannen vormen de basis voor beslissingen over bijvoorbeeld onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw. Dat pakken wij pragmatisch aan, op een manier waar u direct iets aan heeft.

Strategisch huisvestingsplan

In een strategisch huisvestingsplan gaan we op zoek naar de vraag (wat is nodig?) en het aanbod (welke functionaliteiten voor nu en in de toekomst?). De gebruikerswensen staan hierin centraal. We onderzoeken onder meer de leerlingprognose, technische levensduur, groei- of krimpmogelijkheden en zetten de jaarlijkse exploitatiekosten uiteen. Uitkomst is een strategisch én praktisch advies waar u gelijk mee aan de slag kunt.

Verduurzamingsplan

Wilt u met het verduurzamen van uw huisvesting aan de slag? Een gedegen verduurzamingsplan kan daarbij helpen. We voeren o.a. warmtescans uit, bepalen de isolatiewaarde van de bouwkundige schil en onderzoeken de mogelijkheid om gasloos te verwarmen. Daarnaast adviseren we hoe de nieuwe huisvesting moet voldoen aan de BENG-norm. Alle conditiemetingen en inspecties in het kader van verduurzamen worden volgens de NEN 2767 uitgevoerd.

Bouwprocesmanagement

Door onze jarenlange ervaring met school- en zorggebouwen, kunnen we voor u het bouwproces soepel laten verlopen. Eerst onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid. Na een Programma van Eisen volgt de architecten- en adviseursselectie, de ontwerpfase, prijsvorming en vervolgens de bouwwerkzaamheden. We adviseren over het gebruik van onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen en maken afspraken over garanties. Het bewaken van het budget, de planning en de kwaliteit staat hierin centraal.

Programma van Eisen

Het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) in de definitiefase is een belangrijke stap bij nieuwbouw. Er worden beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en de kwaliteit. Om een PvE op te kunnen stellen organiseren wij een aantal pressure cooker overleggen met alle betrokkenen. Aan de hand van het geformuleerde ambitieniveau kan een investeringsbegroting worden opgesteld.

Heeft u een concreet vraagstuk en bent u benieuwd waar OCS u bij kan adviseren? Neem gerust contact op met één van onze experts. Lees hier alvast hoe u aan de slag kunt met een aantal veelvoorkomende vraagstukken.

PrimaBeheer

Bent u klant bij OCS? Via PrimaBeheer heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer