Op inspectie!

Voor verschillende onderwijsinstellingen in Nederland voert OCS inspecties en inventarisaties uit om onderhoudsplanningen op te zetten en te actualiseren. In Stompetoren wordt van een relatief nieuw schoolgebouw een nulmeting uitgevoerd. Dit vormt de basis voor een meerjarenonderhoudsplanning. Waar letten we op en wat komt er kijken bij een inspectie? Op pad met adviseur Timo Vagevuur.

Op basisschool De Wiekslag in het Noord-Hollandse Stompetoren heeft in 2019 vernieuwbouw plaatsgevonden. Een deel van het bestaande gebouw is behouden en uitgebreid met nieuwbouw. Om een goede meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op te stellen voert Timo Vagevuur van OCS een nulmeting uit. “Ik inspecteer het complete gebouw, van gevel tot dak en van installaties tot vast interieur. We delen het gebouw op in losse onderdelen en geven er een conditiescore aan van 1 t/m 6 (volgens NEN 2767). Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. Dit is een vaste methode voor het meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen. De conditiewaardes zullen vanwege de nieuwbouw bijna overal op het maximale resultaat uitkomen. Toch is het zeer nuttig om zo’n nulmeting te doen, want vanuit daar wordt de MJOP gemaakt.”

Projectmatig aanpakken waar het kan

Alle gebouwdelen worden op veroudering, slijtage, schade of gebreken gecontroleerd. “In de planning en in een rapportage geef ik een inschatting wanneer er op korte en lange termijn onderhoud te verwachten is. Dan weet de stichting (ISOB) precies wanneer en hoeveel budget ze moeten reserveren voor onderhoud of vervanging. Deze onderhoudswerkzaamheden proberen we zoveel mogelijk projectmatig aan te pakken. Het is bijvoorbeeld efficiënter om een complete toiletgroep te renoveren in plaats van afzonderlijke toiletten. Daarnaast kijken we ook school overkoepeld. Bij het vervangen van een marmoleum vloer is het efficiënter als de leverancier in een vakantie op meerdere locaties tegelijk aan de slag gaat. Dat is goedkoper en er is voor de school minder overlast.”

Timo inspecteert basisschool De Wiekslag in Stompetoren.

Geen digitaal afvinklijstje

De inspectie gebeurt nog gewoon ‘old school’ op papier. “Dat werkt toch handiger. Digitaal gaat wat sneller, maar dan wordt het ook meer routinewerk. Gevaar is dat je in een te hoog tempo ‘afgevinkt’ en dat essentiële zaken over het hoofd worden gezien. Als je het opschrijft kijk je automatisch beter. Langer ergens bij stilstaan en goed documenteren is in het geval van een inspectie alleen maar beter. We moeten goed blijven nadenken en analyseren.”

“Digitaal inspecteren gaat sneller, maar dan wordt het ook meer routinewerk”

Vinger aan de pols

Bij iedere opname hoort een gesprek met de directeur, gebouwbeheerder of de conciërge. “Zij hebben meestal nog wel een paar aandachtspunten. Bijvoorbeeld een geluidslek tussen twee lokalen. Dat is in dit geval een oude wand van een bestaande constructie. Daar is een voorzetwand voor geplaatst tijdens de nieuwbouw, maar er is sprake van geluidsoverlast. We adviseren ISOB wat daar aan gedaan kan worden. ISOB kan dan zelf bepalen of ze ons advies overnemen en wanneer ze het gaan uitvoeren. Vaak zijn dat zaken waar wij ze ook bij kunnen helpen.”

Planner

Tijdens de inspectie wordt ook steeds beter gekeken naar duurzaamheid. Waar is bijvoorbeeld nog geen LED-verlichting? Zijn er al sensoren voor automatisch uitschakelen van licht aanwezig. “Al deze data verwerken we in onze OCS-Planner en om de paar jaar actualiseren we die planning met tussentijdse inventarisaties. De stichting krijgt inzage in deze planning en gaat in dit geval zelf aan de slag met de werkzaamheden.”

Na een paar uur zit de inspectie van De Wiekslag erop. “Op naar kantoor om voor ISOB een overzichtelijke onderhoudsplanning te maken!”

Meer weten?

Neem contact op met Timo Vagevuur
Adviseur gebouwbeheer

024-3730088 – t.vagevuur@ocs-net.nl

Delen

Mijn MJOP op orde hebben

Huisvesting verduurzamen

Mijn onderhoud uitbesteden

PrimaBeheer

Bent u klant bij OCS? Via PrimaBeheer heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.

Delen


Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer