Groeisaam Primair Onderwijs

Druten e.o. 17 basisscholen

De uitdaging
Bij de basisscholen van Groeisaam Primair Onderwijs speelt krimp een belangrijke rol in de toekomst van de huisvesting. Dat is een strategisch vraagstuk. Komt er nieuwbouw? Hoe gaan we om met leegstaande lokalen? Gaan we renoveren? Scholen samenvoegen? Een uitdaging waarbij de stichting onze hulp heeft ingeroepen.

Onze aanpak
Huisvestingsadvies en coördinatie van onderhoud is niet in één medewerker te verenigen. Dat maakt de stichting kwetsbaar. Daarom coördineert OCS deze werkzaamheden voor Groeisaam. We adviseren bij strategische vraagstukken en zijn gesprekspartner richting de gemeente en andere belanghebbenden. Daarnaast voeren we Arbo-controles uit en geven we advies over hoe we de huidige gebouwen kunnen verduurzamen. Ook hebben we een traject naar nieuwbouw volledig (op locatie) begeleid.

Meer weten?

Neem contact op met Lonneke Mientjes
Adviseur gebouwbeheer

024-3730088 – l.mientjes@ocs-net.nl

OCS Planner

Bent u klant bij OCS? Via de OCS Planner heeft u inzicht in het dagelijks onderhoud en de meerjarenplanning van uw instelling.Inlog OCS Suite
Inlog VVE Beheer